Yleistä 

Assarihakemisto toimii asiakkaidensa yhteystietojen välittäjänä tuoden yhteen assarit ja apukäsiä tarvitsevat. Assarihakemisto ei vastaa hakemistossa listattujen assareiden työsuorituksista. Jokainen assari ja apukäsiä tarvitseva tekevät sopimuksensa keskenään eikä Assarihakemistolla ole mitään roolia muodostuneessa asiakassuhteessa.

Sopimusehdot

Voimassa 26.1.2018 alkaen

 

1. Osapuolet ja sopimuksen synty

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Assarihakemiston ja hakemistopalvelusta maksaneen tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/ammatinharjoittajan (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin.

Sopimus syntyy, kun asiakas toimittaa yrityksensä tiedot liittymislomakkeella. 

Syntyneestä tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja lasku. Asiakkaan tiedot lisätään Assarihakemistoon, kun laskun maksusuoritus on rekisteröity. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus Assarihakemistosta ja ilmoitettava mahdolliset virheet heti ne huomatessaan.

2. Sopimuksen rajoitus ja poisto

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Assarihakemistosta asiakkaan antamat tiedot ja kuvat, jotka ovat tekijänoikeuksia vastaan tai markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten hyvien tapojen vastaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

3. Osapuolten vastuut

Assarihakemistolla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Assarihakemistolla on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa palvelussa olevaa materiaalia.

Assarihakemisto ei vastaa palvelussa olevien tietojen sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Assaripalvelu ei vastaa mistään palvelun käytöstä toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakkaan maksun peruste on, että palveluntarjoaja julkaisee tiedot Assarihakemistossa.

4. Käyttöehdot

Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta omien yritystietojen säilyttämistä tai tulostamista yrityksen sisäiseen käyttöön, on kielletty. Assarihakemistoa tulee kaikissa tilanteissa käyttää käyttöehtojen ja tietopalvelusääntöjen mukaisesti.  

5. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on jatkuva ja sopimus uusiutuu automaattisesti 12 kuukauden jaksoissa, ellei asiakas ole irtisanonut tilausta. Tilauksen voi irtisanoa sähköpostitse 7 vrk kuluessa uuden laskun saavuttua.

Asiakas voi vaatia sopimuksen ennenaikaista päättämistä, jolloin Assarihakemisto poistaa asiakkaan tiedot hakemistosta mahdollisimman nopeasti. Asiakas ei voi kuitenkaan vaatia tilausmaksua tai sen osaa takaisinmaksettavaksi. Assarihakemistolla on oikeus tarkistaa palvelujen osalta sovittuja hintoja tulevien vuosien osalta.

6. Muuta

Assarihakemistolla on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Voimassa oleva sopimusteksti on nähtävillä Assarihakemisto-sivustolla.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Argilla Consulting, 41330 Vihtavuori, y-tunnus 1446256-4

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Annika Pulkkinen, annika.pulkkinen@argilla.fi, 040 861 8864

 

3. Rekisterin nimi

Assarihakemisto.fi-asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Assarihakemistolle.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja sivuston liittymislomakkeella.

 

7. Tietojen luovutus

Assarihakemisto ei luovuta hallussaan olevia tietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin sopimusehdoissa sovituilla tavoilla (yrityksen tiedot Assarihakemistossa).

 

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai yhteistyökumppanille, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. 

Share This